Peyo Yavorov Language High School

Началото

Малина Станишева – бивш зам.-директор и учител по немски език:

Предисторията на гимназията е свързана с изграждането на езиковото направление в рамките на ЕСПУ с преподаване на руски и западни езици “Иван Вазов”. 1982 – 1985 г. в ЕСПУ “Иван Вазов” се работеше по програмата за разширено обучение по английски, немски, френски език. Учителите, които поставяха основите на този тип обучение, са Анелия Радева, Стоянка Филева, Малина Станишева. Освен това имаше една паралелка руски език с езиков профил с преподавател Румяна Димова. 

С приема на първите три паралелки с изучване на  английски, немски, френски език по програмата на езиковите гимназии през лятото на 1985 г. бе назначен зам.-директор по езиковите въпроси и бяха привлечени най-добрите преподаватели по чужд език, които работеха тогава в града. 

Основоположници на чуждоезиковото обучение по новите програми са Мария Калимерова (английски език), Маргарита Железова и Златка Димитрова (френски език), Господина Димова и Елеонора Горанова (немски език), Катя Енева (руски език).

Творческата атмосфера беше резултат от убеждението ни, че създаваме нещо ново и значимо. Това чувство се споделяше от учениците, които откриваха през езиците нови светове. Те се чувстваха различни, това им създаваше самочувствие и те харесваха работата си в училище и учеха, преодолявайки много трудности, които настоящите ученици, благодарение на новите технологии, не познават или по-лесно преодоляват.

Много важна стъпка за създаване на ЕГ беше експертната проверка на образователното министерство през есента на 1986 г. На страниците на списание “Чуждоезиково обучение” прочетохме положителната оценка и ласкавите отзиви на инспекторите за нашата работа. Все повече ученици желаеха да учат в езиковите паралелки на ЕСПУ с преподаване на руски и западни езици “Иван Вазов”, увеличи се броят на колегите в горен курс, задачите и проблемите за решаване налагаха отделно ръководство и така естествено се стигна до необходимостта от обособяване на езиковото направление в ЕСПУ с преподаване на руски и западни езици “Иван Вазов” в самостоятелно училище. Това стана през лятото на 1990 г.