Peyo Yavorov Language High School

Иновативни дейности

Иновативни дейности

STEM@ЕГ – център по природни науки, изследвания и иновации

Проект по Национална програма
„Изграждане на училищна STEM среда”

Изпълнение на дейности по НП “Иновации в действие

Училище на бъдещето

Конкурс на фондация “Америка за България”

Статут “Иновативно училище”

Дигитален сборник с иновативни практики